box@rubena.se 0322-64 34 00
Konstruktion

Från idé till produkt

Har Ni en idé hjälper vi gärna till att utveckla den till en färdig produkt. Vi har även ett samarbete med en industridesigner om behov finns.

Konstruktion och CAD

Till samtliga jobb vi åtar oss tas produktionsunderlag fram för att säkerställa att allt blir rätt. Programmen vi använder oss av är Solidworks, och till viss del Autodesk Fusion 360.