Kabelhantering

Kabelmätare, kabeluppvindare och kabelmaster

KHM 3001 – Elmotor med 2 hastigheter och backfunktion
7 meter – För överföring av kabel och slang
KHM 3002 – Elmotor med steglös hastighet och backfunktion